2012/2013 metais
Pirmininkė:
Daiva Maekawa
Pirmininkės pavaduotoja: Ramune Kondo
Bendruomenės iždininkė: Ramune Kondo

2011/2012 metais
Pirmininkė:
Daiva Maekawa
Pirmininkės pavaduotoja: Ramune Kondo
Bendruomenės iždininkė: Ramune Kondo

2010/2011 metais
Pirmininkė:
Daiva Maekawa
Pirmininkės pavaduotoja: Ramune Kondo
Bendruomenės iždininkė: Nijolė Narusawa

2009/2010 metais
Pirmininkė:
Daiva Maekawa
Pirmininkės pavaduotoja: Ramune Kondo
Bendruomenės iždininkė: Nijolė Narusawa

2008/2009 metais

Pirmininkė: Daiva Maekawa
Pirmininkės pavaduotoja: Ramune Kondo
Bendruomenės iždininkė: Nijolė Narusawa

2007/2008 metais
Pirmininkė: Rūta Verp
Pirmininkės pavaduotoja: Laura Koyama
Bendruomenės iždininkė: Nijolė Narusawa

2006/2007 metais
Pirmininkė: Rūta Verp
Pirmininkės pavaduotoja: Renata Petroškevičienė

2005/2006 metais
Pirmininkė: Rūta Verp
Pirmininkės pavaduotoja: Renata Petroškevičienė