Lietuvių Bendruomenės Japonijoje Statute nurodyta, kad:

  • Bendruomenės nariais gali buti visi Japonijoje gyvenantys lietuviai.
  • Balsavimo teisę turi tik asmenys sulaukę 18 metų.
  • Narystė prasideda arba pratesiama suinteresuoto asmens prašymu Bendruomenės pirmininkui. Prašyme nurodoma narystės trukmė. Jei terminas nenurodytas, narystė galioja 1 metus.
  • Metinis Bendruomenės nario mokestis – 1000 jenų. Jei nariais tampa daugiau negu vienas tos pacios šeimos narys, mokestis visai šeimai išlieka 1000 jenų.
  • Nario mokestis mokamas kasmet Bendruomenes iždininkui.
  • Bendruomenės susirinkimas gali pašalinti narį, jei jis kenkia Bendruomenės garbei arba interesams. Siūlymą pašalinti narį gali įteikti kiekvienas narys. Prieš priimant sprendimą, apskųstasis turi buti išklausytas.
  • Narystė nutraukiama šiais atvejais:

1. Pateikus raštiška prašymą
2. Nepratęsus narystės
3. Pašalinimu

LBJ Narystės prašymo formą rasite čia… (Atsiprašome, dėl techninių kliūčių, nuoroda šiuo metu neveikia)