Lietuvių Bendruomenė Japonijoje

Pirmininkė
Daiva Maekawa
El.paštas: [email protected]

Pirmininkės pavaduotoja
Ramune Kondo
El.paštas: [email protected]

Bendruomenės iždininkė
Ramune Kondo
El.paštas: [email protected]

Lietuviškos mokyklėlės „Šaltinėlis“ direktorius ir mokytojas (šiuo metu mokyklėlė neveikia)
Mindaugas Ignotas
El.paštas: [email protected]

Svetainės ir forumo moderatorė
Giedrė Oki
El.paštas: [email protected]

Svetainės administratorius
Mindaugas Bagdonas
El.paštas: [email protected]