Bendruomenės susitikimų kalendorius

2012 metai

2012 02 18 – Vasario 16-tosios paminėjimas

2012 04 15 – Visuotinis narių susirinkimas ir Velykos