Pastaraisiais metais tiek kultūriniai, tiek ekonominiai ryšiai tarp Lietuvos ir Japonijos vis plečiasi ir gileja. Jau ne naujiena išgirsti ir apie lietuvius Japonijoje – atvažiavusius čia ne tik turizmo tikslais, bet ir apsistojusius šioje šalyje ilgesniam ar trumpesniam laikui. Vieni atvyksta ieškodami geresnio darbo, kiti sukūrę mišrias šeimas, dar kiti – studijuoti. Kiek mūsų čia? Sunku pasakyti. Išsibarstę po visą šalį, užsiėmę pačiomis įvairiausiomis veiklomis.

2005 sausio 10 diena mums ypatinga tuo, kad tą dieną nutarėme įkurti Lietuvių Bendruomenę Japonijoje (LBJ). Savo Statute pripažistame, kad remiames Pasaulio Lietuvių Bendrijos Konstitucija ir Japonijos Valstybės įstatymais. Bendrijos tikslai yra tautiškumo išlaikymas, Tėvynės tradicijų, lietuviško auklėjimo bei lavinimo puoselėjimas, kultūrinių ryšių su Lietuva plėtojimas; galimybė lietuviams susitikti ir pažinti vieni kitus, palaikyti tarpusavio ryšius, dalintis informacija bei žiniomis, teikti tarpusavio pagalbą.

Kadangi lietuviai gyvena labai išsibarstę po visą šali, visiems susirinkti paprastai nėra lengva. Šiuo metu dauguma susitikimų vyksta Tokijuje, paprastai LR Ambasados patalpose. Susitikimų kalendorių sudarome visiems metams. Jame numatyti susitikimai maždaug kas du tris mėnesius. Tačiau stengiamės susitikti ir dažniau. Viskas priklauso nuo mūsų pačiu norų ir asmeninės iniciatyvos. Susitikę pasidaliname naujienomis, pasivaišiname atsineštais valgiais, žaidžiame žaidimus, žiurime lietuviškus filmus ir t.t. Šventėme kartu Šv. Kalėdas, ėjome į kalnus, žaidėme domino, poezijos vakaru paminejome J. Ivanauskaitės netektį, Lietuvos Nepriklausomybės 90-metį ir pan.

Didelis džiaugsmas – sekmadieninė mokyklėlė „Šaltinėlis“, veikianti poros savanorių mokytojų ir pačių mamyčių dėka. Tautinių Mažumų Departamentas sutiko mus paremti lietuviškais vadovėliais ir kitomis mokymosi priemonėmis. Deja, po 2011 m. kovo mėn. žemės drebėjimo, mokyklėlės veikla sustabdyta.

Labai kviečiame visus lietuvius jungtis prie mūsų bendruomenės! Besidomintiems LBJ veikla arba norintiems tapti jos nariais – prašau kreiptis elektroniniu paštu: [email protected].